Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Objednávky 2015

Objednávky 2015 201 - 347

Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
OBJ2015/201 Delikanti s.r.o. zabezpečenie obeda pri príležitosti ofic. návštevy holandských expertov
OBJ2015/202 Slovenská pošta, a.s. predplatné Zdravotníckych novín 26/2015 - 33/2015
OBJ2015/203 Delikanti s.r.o. obedy pre členov akreditačných komisií, kategorizačných komisií a pracovných skupín MZ SR
OBJ2015/204 Slovenská pošta, a.s. predplatné tlače 3. kvartál
OBJ2015/205 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA servis služobného motorového vozidla
OBJ2015/206 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2015/207 Xepap kancelársky papier A4
OBJ2015/208 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné poukážky pre zamestnancov úradu MZ SR
OBJ2015/209 Hrnčiar Drahomír - GIRNI odvoz a likvidácia vyradeného majetku
OBJ2015/210 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA servis služobného motorového vozidla
OBJ2015/211 Anna Jančošková - Vision Design vytvorenie webovej stránky v rámci projektu " Joint Health Workforce Planning and Forecasting"
OBJ2015/212 Entrans s.r.o. preklad materiálu z AJ do SJ
OBJ2015/213 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2015/214 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA servis služobného motorového vozidla
OBJ2015/215 bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. pamäť do CISCO ASA 5510
OBJ2015/216 Techo, s.r.o. opierka hlavy pre stoličku SIDIZ
OBJ2015/217 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/218 PORADCA s.r.o. predplatné mesačníka PORADCA na rok 2016
OBJ2015/219 VAREZ INTERIÉR, s.r.o. kancelársky nábytok
OBJ2015/220 Arthur D.Little GmbH, organizačná zložka poradenské služby pre programovú kanceláriu eHealth
OBJ2015/221 Arthur D.Little GmbH, organizačná zložka poradenské služby pre programovú kanceláriu eHealth
OBJ2015/222 Arthur D.Little GmbH, organizačná zložka poradenské služby pre programovú kanceláriu eHealth
OBJ2015/223 Arthur D.Little GmbH, organizačná zložka poradenské služby pre programovú kanceláriu eHealth
OBJ2015/224 PROMPT tlačiareň cenín a.s. tlač chránených tlačív
OBJ2015/225 Entrans s.r.o. preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2015/226 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné poukážky pre zamestnancov úradu MZ SR
OBJ2015/227 NEUMAHR tlačiareň s.r.o. tlač propagačných materiálov
OBJ2015/228 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA servis služobného motorového vozidla
OBJ2015/229 KOVOTYP, s.r.o. archivačné skrine a nadstavce
OBJ2015/230 Impromat-Slov s.r.o. servis kopírovacieho stroja Aficio MP C2550
OBJ2015/231 SOFOS spol. s r.o. lampa na projektor EMP 830
OBJ2015/232 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2015/233 Double N, s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2015/234 Arthur D.Little GmbH, organizačná zložka poradenské služby pre programovú kanceláriu eHealth
OBJ2015/235 HOUR s.r.o. vyhotovenie zamestnaneckých preukazov pre zamestnancov úradu MZ SR
OBJ2015/236 AVOAR, s.r.o. personálno-psychologické poradenstvo k výberovému konaniu
OBJ2015/237 Profesia s.r.o. uverejnenie inzercie na obsadenie pracovného miesta
OBJ2015/238 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/239 AQUATEST a.s. kontrolné analýzy vybraných prírodných liečivých vôd
OBJ2015/240 TREND Representative, s.r.o. predplatné časopisu TREND
OBJ2015/241 Robert Pecov výmena šiestich požiarnych hlásičov protipožiarnej signalizácie - EPS
OBJ2015/242 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie vizitiek, hlavičkový papier
OBJ2015/243 Petit Press, a.s. predplatné SME týždeň
OBJ2015/244 N Press, s.r.o. predplatné Denníka N na rok 2015
OBJ2015/245 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. predplatné Zbierky zákonov (4. preddavok)
OBJ2015/246 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/247 STORNO
OBJ2015/248 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/249 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie vizitiek SEPP
OBJ2015/250 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/251 Slovenská pošta, a.s. predplatné periodík (4. kvartál)
OBJ2015/252 Slovenská pošta, a.s. predplatné Zdravotnícke noviny pre OKPSaMD
OBJ2015/253 Entrans s.r.o. preklad materiálu zo SJ do MJ a naopak
OBJ2015/254 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné poukážky pre zamestnancov úradu MZ SR
OBJ2015/255 Entrans s.r.o. preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2015/256 TIRNA, vydavateľské družstvo predplatné Finančný spravodaj ročník 2016
OBJ2015/257 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky spotrebný tovar
OBJ2015/258 Slovenská komora certifikovaných účtovníkov predplatné časopisu ÚAD na rok 2016
OBJ2015/259 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HILKA vykonanie STK + EK na služobnom motorovom vozidle
OBJ2015/260 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2015/261 Wolters Kluwer s.r.o. ročné predplatné dvojmesačníka Verejné obstarávanie - Právo a prax
OBJ2015/262 Xepap kancelársky papier A4, A3
OBJ2015/263 Arthur D.Little GmbH, organizačná zložka poradenské služby pre programovú kanceláriu eHealth
OBJ2015/264 Tibor Varga - TSV Papier kancelársky spotrebný tovar
OBJ2015/265 Double N, ROIN s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2015/266 Ricoh Slovakia s.r.o. servis kopírovacieho stroja v podateľni MZ SR
OBJ2015/267 Hilka Stanislav - Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/268 Euroaqua spol. s r.o. automatické senzorové splachovače
OBJ2015/269 Hilka Stanislav - Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/270 Hilka Stanislav - Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/271 Hilka Stanislav - Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/272 Aqua City Hotel Poprad ubytovanie
OBJ2015/273 Double N, ROIN s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2015/274 Vinohradnícke vinárske družstvo darčeková drevená kazeta pre zahraničnú návštevu
OBJ2015/275 Arthur D.Little GmbH, organizačná zložka poradenské služby pre programovú kanceláriu eHealth
OBJ2015/276 Arthur D.Little GmbH, organizačná zložka poradenské služby pre programovú kanceláriu eHealth
OBJ2015/277 Hilka Stanislav - Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla
OBJ2015/278 Erasmus, s.r.o. tvorba regionálneho masterplánu pre etablovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
OBJ2015/279 Regotrans Rittmeyer s.r.o. oprava havarijného stavu kotolne úradu MZ SR
OBJ2015/280 Richard Drinka - ADRIA sťahovanie nábytku z Limbovej ulice na Ferjenčíkovu
OBJ2015/281 Hilka Stanislav - Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/282 Delikanti s.r.o. občerstvenie v súvislosti s realizáciou II. Národného workshopu ,,Duševné zdravie a well-being detí a mladistvých na Slovensku".
OBJ2015/283 Hilka Stanislav - Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/284 Hilka Stanislav - Autoservis Hilka prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom motorovom vozidle MZ SR
OBJ2015/285 hilka stanislav - Autoservis Hilka prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom motorovom vozidle MZ SR
OBJ2015/286 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. predplatné Zbierky zákonov na rok 2016
OBJ2015/287 Wolters Kluwer s.r.o. predplatné mesačníka Právo a manažment v zdravotníctve na rok 2016
OBJ2015/288 AVOAR, s.r.o. personálno-psychologické poradenstvo k výberovému konaniu
OBJ2015/289 Víno Matyšák s.r.o. zabezpečenie občerstvenia
OBJ2015/290 Technické služby - ASA, s.r.o. posypová soľ
OBJ2015/291 Regotrans Rittmeyer s.r.o. výmena ventilu na radiátore - havarijný stav
OBJ2015/292 Hilka Stanislav - Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/293 MAILTEC SLOVAKIA s.r.o. spotrebný materiál do frankovacieho stroja
OBJ2015/294 JUDr. Marta Srncová právne služby pre úrad MZ SR na mesiac november 2015
OBJ2015/295 MEDIAPRINT - Kapa Pressegrosso, a.s. predplatné titulu ČESKÁ a SLOVENSKÁ FARMÁCIE na rok 2016
OBJ2015/296 Hilka Stanislav - Autoservis Hilka servis služobného motorového mozidla
OBJ2015/297 IKAR, a.s. knižné publikácie SLOVENSKO od Alexandra Vojčeka a Jána Laciku
OBJ2015/298 2U spol. s r.o. EU-sada stolových zástav, stojan stolový teleskop
OBJ2015/299 Hotel Bratislava City Hotel ubytovanie pre 10 osôb "služby súvisia s implementáciou OPZ"
OBJ2015/300 Lukáš Macek fotografovanie priebehu konferencie OPZ
OBJ2015/301 Arthur D.Little GmbH, organizačná zložka poradenské služby pre programovú kanceláriu eHealth
OBJ2015/302 Entrans s.r.o. preklad materiálu z AJ do SJ
OBJ2015/303 PR & MEDIA moderovanie odbornej konferencie OPZ
OBJ2015/304 Double N - ROIN s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2015/305 MP SK s.r.o. inventár pre účely projektu SK PRES
OBJ2015/306 Slovak - Telecom, a.s. mobilný telefón LG Spirit 4G LTE
OBJ2015/307 Blueframe, s.r.o. zabezpečenie technického chodu webovej stránky www.health-sf.sk
OBJ2015/308 Hilka Stanislav - Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/309 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné poukážky pre zamestnancov úradu MZ SR
OBJ2015/310 Delikanti s.r.o. zabezpečenie občerstvenia
OBJ2015/311 Entrans s.r.o. preklad materiálu z NJ do SJ
OBJ2015/312 Entrans s.r.o. zabezpečenie konzekutívneho tlemočenia AJ/SJ
OBJ2015/313 Magnet Press Slovakia s.r.o. predplatné časopisu CHIP DVD na rok 2016
OBJ2015/314 Entrans s.r.o. preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2015/315 Entrans s.r.o. zabezpečenie tlmočníckej techniky
OBJ2015/316 Slovenská národ. reklam. a realit. agentúra, s.r.o. predplatné časopisu Národnej rady SR Parlamentný kuriér na rok 2016
OBJ2015/317 Petit Press, a.s. predplatné týždenníka SME na rok 2016
OBJ2015/318 Delikanti s.r.o. zabezpečenie občerstvenia
OBJ2015/319 Delikanti s.r.o. zabezpečenie občerstvenia
OBJ2015/320 S.V.S. Partners, s.r.o. dialničné nálepky na rok 2016 (rakúske a české) pre služobné motorové vozidlá MZ SR
OBJ2015/321 RESULTA s.r.o. rekonfigurácia sietí úradu MZ SR
OBJ2015/322 Entrans s.r.o. preklad materiálu z AJ do SJ
OBJ2015/323 News and Media Holding a.s. predplatné časopisu TREND na rok 2016
OBJ2015/324 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. predplatné na rok 2016 - Personálny a mzdový poradca podnikateľa; Práca, mzdy a odmeňovanie
OBJ2015/325 Red Tulip, s.r.o. vianočné pozdravy pre KM; hlavičkový papier pre potreby úradu MZ SR
OBJ2015/326 Tatra united corporation, a.s. - Hotel Tatra ubytovanie
OBJ2015/327 Delikanti s.r.o. obedové menu pre 4 osoby
OBJ2015/328 PROFIKLIMA, s.r.o. pravidelný servis klimatizačných jednotiek na úrade MZ SR
OBJ2015/329 Hilka Stanislav - Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/330 Robert Pecov výmena poruchových hlásičov systému EPS
OBJ2015/331 Arthur D.Little GmbH, organizačná zložka poradenské služby pre programovú kanceláriu eHealth
OBJ2015/332 Patrónsky pivovar, s.r.o. obedové menu pre 10 osôb
OBJ2015/333 Hilka Stanislav - Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla
OBJ2015/334 Hilka Stanislav - Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla
OBJ2015/335 Xepap kancelársky papier A4
OBJ2015/336 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2015/337 MAFRA Slovakia, a.s. predplatné Hospodárskych novín na rok 2016
OBJ2015/338 MAILTEC SLOVAKIA s.r.o. oprava frankovacieho stroja v podateľni úradu MZ SR
OBJ2015/339 STORNO
OBJ2015/340 Hilka Stanislav - Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla
OBJ2015/341 PROMPT tlačiareň cenín a.s. chránené tlačivá "POVOLENIE"
OBJ2015/342 Pivnica u zlatej husi občerstvenie ku koncoročnej porade vedenia MZ SR
OBJ2015/343 Ricoh Slovakia s.r.o. oprava kopírovacieho stroja v rozmnožovni úradu MZ SR
OBJ2015/344 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2015/345 Hilka Stanislav - Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2015/346 Hilka Stanislav - Autoservis Hilka prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom motorovom vozidle MZ SR 
OBJ2015/347 Hilka Stanislav - Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla