Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

Zoznam špecializačných odborov rezidentského štúdia od 1. 10. 2019

(§ 39b ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch)

Celkový počet rezidentov: 250

zdravotnícke povolanie
špecializačný odbor
samosprávny kraj
lekár
všeobecné lekárstvo všetky kraje Slovenska
pediatria  
anestéziológia a intenzívna medicína  
detská psychiatria  
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  
geriatria  
gynekológia a pôrodníctvo  
chirurgia  
kardiológia  
klinická biochémia  
neonatológia  
neurológia  
oftalmológia  
ortopédia  
otorinolaryngológia  
rádiológia  
úrazová chirurgia  
urgentná medicína  
urológia  
vnútorné lekárstvo  
sestra
anestéziológia a intenzívna starostlivosť  
inštrumentovanie v operačnej sále  
ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii   

Špecializačné odbory rezidentského štúdia od roku 2014

špecializačný odbor
samosprávne kraje (VÚC)
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Banskobystrický
Žilinský
Košický
Prešovský
všeobecné lekárstvo
124
88
125
115
135
97
120
140
pediatria
70
62
66
80
62
67
88
86
Zdroj: NCZI

Rozšírenie rezidentského štúdia v nasledovných špecializačných odboroch pre lekárov a sestry od 1.10.2018

A) LEKÁR

špecializačný odbor
Počet rezidentov spolu
BA
TT
TN
NR
BB
ZA
KE
PO
Neurológia
10
-
1
2
2
2
2
1
-
Chirurgia
11
-
-
1
2
1
7
-
-
Kardiológia
3
1
-
-
-
1
-
1
-
Ortopédia
6
-
-
2
-
-
2
2
-
Vnútorné lekárstvo
10
-
2
2
-
2
2
2
-
Detská psychiatria
12
4
1
1
1
2
1
1
2
Urgentná medicína
12
2
-
-
2
2
2
2
2
Anestéziológia a intenzívna medicína
6
3
-
1
-
-
-
1
1
 

B) SESTRY

špecializačný odbor
Počet rezidentov spolu
BA
TT
TN
NR
BB
ZA
KE
PO
Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
30
15
2
2
2
2
2
3
2
Inštrumentovanie v operačnej sále
15
7
1
1
1
1
1
2
1
OŠE v psychiatrii
17
9
1
1
1
1
1
2
1