Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania

Sanitár

Na výkon odborných pracovných činností sa vyžaduje získanie:

stredného odborného vzdelania v učebnom odbore sanitár, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Strednej zdravotníckej škole v Bratislave, Strečnianska 20
Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede, Športová 349/34
Strednej zdravotníckej škole v Skalici, Lichardova 1 .
Strednej zdravotníckej škole v Trnave, Daxnerova 6
Strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici, Odborov 244/8 .
Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne, Veľkomoravská 14
Strednej zdravotníckej škole v Nitre, Farská 23
Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch, Pod kalváriou 1
Strednej zdravotníckej škole sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch, 17. novembra 1056
Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne, M. Hattalu 2149
Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši, Vrbická 632
Strednej zdravotníckej škole v Žiline, Hlboká cesta 23
Strednej zdravotníckej škole sv. Františka z Assisi v Čadci, Horná 137
Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej v Ružomberku, Dončova 7
Strednej zdravotníckej škole v Lučenci, Lúčna 2
Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene, J. Kozačeka 4
Strednej zdravotníckej škole v Humennom, Lipová 765/32.
Strednej zdravotníckej škole v Poprade, Levočská 5
Strednej zdravotníckej škole v Prešove, Sládkovičova 36
Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého v Prešove, Kmeťovo stromoradie 1
Strednej zdravotníckej škole vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 80
Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, Kukučínova 40
Strednej zdravotníckej škole sv. Alžbety v Košiciach, Mäsiarska 25
Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach, Masarykova 27
Strednej zdravotníckej škole v Rožňave, Námestie 1. mája 1
Strednej zdravotníckej škole v Levoči, Kláštorská 24/A
Strednej zdravotníckej škole v Prievidzi, Vinohradnícka 8