Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Stredné zdravotnícke školy v SR » Rada MZ SR pre tvorbu a hodnotenie štátnych vzdelávacích programov odbornej prípravy vzdelávania pre zdravotnícke študijné odbory na stredných zdravotníckych školách

Zoznam členov

Rada MZ SR pre tvorbu a hodnotenie štátnych vzdelávacích programov odbornej prípravy vzdelávania pre zdravotnícke študijné odbory na stredných zdravotníckych školách je odborným a poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a ministra v kľúčových oblastiach výchovy a vzdelávania, v oblasti tvorby, inovácie obsahu výchovy a odborného vzdelávania, nových modelov hodnotenia na stredných zdravotníckych školách

        1. Predseda
    prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD.

riaditeľka Sekcie vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve MZ SR

        2. Tajomník
    PhDr. Dana Zvalová, PhD.

referent odboru vzdelávania MZ SR

        Členovia:

    3. Ing. Martina Paučová – Stredná zdravotnícka škola Žilina
       študijný odbor asistent výživy
    4. Mgr. Miroslava Gécová – Stredná zdravotnícka škola Bratislava, Záhradnícka 44
       študijný odbor zdravotnícky laborant
    5. PhDr. Stanislava Laschová, dipl. s. – Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej, Trenčín
       študijný odbor zubný asistent a zubný technik
    6. PharmDr. Miroslav Peciar – Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej v Trenčíne
       študijný odbor farmaceutický laborant
    7. Mgr. Andrej Slaninka – Stredná zdravotnícka škola Košice, Moyzesova 17
       študijný odbor diplomovaný optometrista a očný optik
    8. Ing. Marek Bachura, PhD., MBA – Stredná zdravotnícka škola Bratislava, Záhradnícka 44    
        študijný odbor ortopedický technik
    9. PhDr. Dana Stachurová – Stredná zdravotnícka škola Prešov, Sládkovičova 36
        študijný odbor praktická sestra
    10. PhDr. Zlatica Pluhárová – Stredná zdravotnícka škola Trnava
        študijný odbor masér
    11. PhDr. Karolína Vranaiová, PhD. – Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety Košice, Mäsiarska 25
        študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra
    12. PhDr. Alena Moudrá – Stredná zdravotnícka škola Košice, Kukučínova 40
        študijný odbor diplomovaný fyzioterapeut
    13. PhDr. Monika Flochová – Stredná zdravotnícka škola Rožňava
        študijný odbor zdravotnícky záchranár
    14. PhDr. Miroslava Csomosová – Stredná zdravotnícka škola Humenné
        učebný odbor sanitár