Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Stredné zdravotnícke školy v SR

Zoznam stredných zdravotníckych škôl v Slovenskej republike

Banská Bystrica Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica Tajovského 24
974 29 Banská Bystrica
Bratislava Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava Strečnianska 20
850 07 Bratislava
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava Záhradnícka 44
821 08 Bratislava
Čadca Stredná zdravotnícka škola sv. Františka
z Assisi
Horná 137
022 01 Čadca
Dolný Kubín Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín Martina Hattalu 2149
026 01 Dolný Kubín
Dunajská Streda Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Športová ulica 349/34
929 01 Dunajská Streda
Humenné Stredná zdravotnícka škola Lipová 32
066 83 Humenné
Košice Stredná zdravotnícka škola Košice Moyzesova 17
041 76 Košice
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice Kukučínova 40
041 37 Košice
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety Mäsiarska 25
040 01 Košice
Levoča Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Levoča Kláštorská 24 A
054 13 Levoča
Liptovský Mikuláš Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632,
031 01 Liptovský Mikuláš
Vrbická 632
031 01 Liptovský Mikuláš
Lučenec Stredná zdravotnícka škola Lučenec Lúčna 2
984 17 Lučenec
Michalovce Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce Masarykova 27
071 01 Michalovce
Nitra Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra Farská 23
950 50 Nitra
Nové Zámky Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky Pod kalváriou 1
940 01 Nové Zámky
Poprad Stredná zdravotnícka škola Poprad Levočská 5
058 50 Poprad
Považská Bystrica Stredná zdravotnícka škola , Školská 230, Považská Bystrica Školská 230
017 01 Považská Bystrica
Prešov Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého Kmeťovo stromoradie 1
080 01 Prešov
Stredná zdravotnícka škola Prešov Sládkovičova 36 080 24 Prešov
Rožňava Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Rožňava Námestie 1. mája č.1
048 01 Rožňava
Ružomberok Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej Dončova 7
034 01 Ružomberok
Skalica Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica Lichardova 1
909 01 Skalica
Svidník Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
vo Svidníku
Sovietskych hrdinov 80
089 01 Svidník
Topoľčany Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta
de Paul
Ul. 17. novembra 1056
955 01 Topoľčany
Trenčín Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14
911 34 Trenčín
Trnava Stredná zdravotnícka škola Trnava Daxnerova 6
917 92 Trnava
Zvolen Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
Žilina Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina Hlboká cesta 23 010 01 Žilina