Tlačiť Späť

Domov

Otázky a odpovede


Všetky vaše otázky posielajte na emailovú adresu otazky.odpovede@health.gov.sk

 

Môžeme už začať s očkovaním tretích dávok na ambulancii?
Nie, ešte to nie je možné. Momentálne sa systémy pripravujú tak, aby bolo možné vykazovanie tretích dávok do systému eHealth. Akonáhle bude systém prispôsobený, budeme Vás o tom informovať.
Očkovanie bude prebiehať podľa prioritizácie stanovenej usmernením a občania budú k očkovaniu vyzvaní SMS správou od NCZI. Následne budú mať možnosť vybrať si, či sa dajú očkovať vo vakcinačnom centre alebo u svojho lekára.

Kto môže očkovať deti vo veku 5 – 11 rokov?
Očkovanie detí vo veku 5-11 rokov nebude celoplošné, odporúča sa len u rizikových detí, u ktorých by prekonanie ochorenia COVID-19 mohlo viesť k vážnemu poškodeniu zdravia, zhoršeniu základného ochorenia a prípadnej smrti.
Očkovanie tejto vekovej kategórie bude prebiehať len vo vybraných imunoalergologických ambulanciách. Zoznam ambulancií nájdete na stránke MZSR. Očkovanie môže byť realizované na žiadosť rodičov pri vysoko individualizovanom prístupe zohľadňujúc riziko a benefit očkovania dieťaťa a môže byť realizované  po schválení indikácie očkovania ošetrujúcim  lekárom, resp. špecialistom.

Mám záujem očkovať svojich pacientov. Aký je správny postup na prihlásenie?
Na hlavnej stránke webu MZ SR je vpravo Registrácia lekárov ambulantné očkovanie.  Po otvorení kliknite na Prihláste sa a potom na Registrácia. Po vyplnení a odoslaní údajov o ambulancii poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (PZS) príde odpovedný mail z MZ SR o jeho registrácii v systéme. Po kliknutí na Zmluva na stiahnutie zmluvu o spolupráci PZS vytlačí 4x, podpíše všetky exempláre a zašle ich poštou na MZ SR. Po uverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv o tom PZS dostane informáciu a môže si objednať vakcíny v počte, aký uzná za vhodné.

Budúci týždeň sa chystám na dovolenku. Po návrate chcem očkovať. Kedy sa mám prihlásiť?
Je vhodné prihlásiť sa do systému a zaslať podpísané zmluvy čo najskôr, teda ešte pred odchodom na dovolenku, aby bolo zrejmé, v ktorom meste/obci bude po návrate lekára z dovolenky dostupné očkovanie proti COVID-19. Podľa toho sa vytvorí prepojený systém, ktorý nám pomôže pokryť očkujúcimi VLD a VLDD čo najviac konkrétny región, resp. celé Slovensko. Očkovať môžete začať kedykoľvek po návrate z dovolenky.    

V zmluve je uvedený počet 800 liekoviek. Na mojej ambulancii nezaočkujem toľko ľudí, pretože veľa pacientov už bolo očkovaných. Môžem zmluvu upraviť na predpokladaný počet dávok?
Zmluva je nastavená na tzv. „paušálny“ počet liekoviek, aby sme ju nemuseli uzatvárať pri každom novom dovoze. PZS odoberie toľko kusov, koľko potrebuje, napr. 10 kusov alebo iný počet. Pokiaľ ich minie, tak si môže v 14-dňových intervaloch doobjednať ďalšie. Objednávky môže vykonať opakovane a v rôznych počtoch liekoviek. Ak nevyčerpáte počet liekoviek uvedených v zmluve, nie je to problém. Rovnako, ak budete potrebovať navýšiť počet liekoviek, nie je to problém. Zmluvu prosím neupravujte a podpíšte ju v jej pôvodnom znení, nezaväzuje vás k objednaniu celého paušálu.

Môžem objednávať vakcíny hneď po zaregistrovaní sa?
Nie, po zaregistrovaní sa je nutné vyplniť zmluvu, odoslať ju v papierovej forme na adresu Ministerstva zdravotníctva SR a počkať na oznámenie o zverejnení zmluvy notifikáciou emailom. Akonáhle budete mať potvrdenie o zverejnení zmluvy, môžete objednať vakcínu. Dodanie vakcín je možné 1 deň po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Musím objednať vakcíny hneď po registrácii, prípadne do nejakého termínu po registrácii? Ako sa dozviem, že už môžem objednávať vakcíny z lekárne?
Vakcíny môžete objednať najskôr po obdržaní notifikácie o zverejnení zmluvy,  ale záleží len od Vás koľko dní od zverejnenia zmluvy ubehne. V tomto nie ste limitovaní. Objednanie vakcín si môžete plne prispôsobiť objednávaniu pacientov, či plánovanej dovolenke. O zverejnení zmluvy Vám príde informačný email.

Ako často môžem objednávať vakcíny? Koľko vakcín si môžem objednať naraz?
Vakcíny je momentálne možné objednávať  v dvojtýždenných cykloch, teda 1x za 14dní. Objednávku je potrebné prispôsobiť počtu objednaných pacientov na očkovanie, nakoľko vakcína je stabilná najviac 31 dní v chladovom režime.

Kedy objednané vakcíny dostanem?
O termíne dodania Vás bude informovať lekáreň, u ktorej si vakcíny objednáte. Rozvozy do lekární sa robia spravidla 1x do týždňa.

Musím si k vakcínam objednať / zakúpiť aj ihly a striekačky?
Ihly a striekačky nie je potrebné objednávať či kupovať, PZS dostane vakcíny a k nim aj ihly a striekačky bezplatne.

Môže si pacient vybrať očkovaciu látku?
Očkuje sa výhradne vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer/BionTech. Pacient si v ambulancii nemôže vybrať typ vakcíny.

Aká je úhrada za očkovanie a kto ju bude hradiť?
Úhrada je zverejnená aj  na webe zdravotných poisťovní formou verejného prísľubu vo výške 10 EUR/1 očkovanie . V ambulancii ju PZS dostane v plnej výške. Výkon sa bude vykazovať pod kódom 252L / 252K s diagnózou Z25.70 rovnako ako vo vakcinačných centrách. PZS očkovanie vykáže v bežnej mesačnej dávke zdravotnej poisťovni a predtým si nastaví svoj počítačový systém.
ZP Dôvera: Stanovisko Dôvery k aktuálnej epidemiologickej situácii
ZP Union: Usmernenie k vykazovaniu a uhrádzaniu výkonov č. 252K a 252L
ZP VšZP: Verejný prísľub očkovanie VLD/VLDD od 1.8.2021 - bonifikovanie


Ako mám vykázať nevyužitú vakcínu, kt. bola nakoniec vrátená do lekárne?
Túto vakcínu je potrebné vykázať v systéme ISZI ako odpis.

Môžem zaočkovať aj nekapitovaného pacienta?
Áno, od 20.8.2020 je možné očkovať aj pacientov, kt. nemáte kapitovaných vo svojej ambulancii. Je však potrebné aby ste mali prístup do eKarty a vedeli takémuto pacientovi zapísať výkon očkovania.

Môžem na ambulancii zaočkovať pacienta, ak dostal 1. dávku vo vakcinačnom centre ?
Áno, je možné ho zaočkovať vo Vašej ambulancii. Pacient sa musí preukázať potvrdením, že absolvoval očkovanie 1. dávkou a súčasne je potrebné mu správne vykázať očkovanie v ambulancii – ako očkovanie druhou dávkou.

S ktorými výkonmi je možné kombinovať výkon očkovania 252K/252L?
Je možné ho kombinovať s návštevou v pracovnom čase a mimo pracovného času, t.j. s výkonmi č. 25 a č. 26 u pacientov, ktorí sa nedokážu dostaviť do ambulancie a s výkonom preventívnej prehliadky 160.

Ako často musím vykonávať hlásenie do ISZI ?
Hlásenie do ISZI je nevyhnutné vykonávať najmenej 1x týždenne.

Môžem zaočkovať poistenca EÚ?
Áno, je možné ho zaočkovať – nie je za neho uhrádzaná kapitačná platba, avšak zdravotnú dokumentáciu vedie jeho ošetrujúci všeobecný lekár a výkon si môže vykázať.

Kam sa má obrátiť pacient, ktorý má záujem o vystavenie medzinárodného očkovacieho preukazu (Greenpass)?
Medzinárodného očkovací preukaz zasiela NCZI.

Ako je to so zodpovednosťou za reakcie po očkovaní?
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti preberá zodpovednosť len za výkon aplikácie vakcíny. Pacient pred očkovaním podpisuje informovaný súhlas.

Kde nájdem návod na správnu manipuláciu a riedenie vakcíny?
Všetky informácie  sú uverejnené v Odbornom usmernení MZ SR uverejnenom na webe ministerstva www.mzsr.sk vrátane informovaného súhlasu a anamnestického dotazníka a hlásenia spotreby vakcín do NCZI. Podrobné informácie o očkovacej látke, manipulácii a riedení nájdete na stránke www.comirnatyeducation.sk, určenej pre zdravotníckych pracovníkov.