Tlačiť Späť

Domov » Zásobníky investičných priorít » Priorizovaný investičný plán

Investičný plán

Dokumenty (súbory na stiahnutie)
Investičný plán na roky 2023 až 2028 – manažérske zhrnutie.pdf Investičný plán na roky 2023 až 2028 – manažérske zhrnutie - doplnené 6.7.2023
Investičný plán podľa zdrojov financovania nad 1 milión euro na roky 2023 až 2028.pdf Investičný plán podľa zdrojov financovania nad 1 milión euro na roky 2023 až 2028
Investičný plán podľa zdrojov financovania do 1 milióna euro na roky 2023 až 2028.pdf Investičný plán podľa zdrojov financovania do 1 milióna euro na roky 2023 až 2028
Investičný plán pre zdroj financovania kapitálové výdavky nad 1 milión euro na rok 2023.pdf Investičný plán pre zdroj financovania kapitálové výdavky nad 1 milión euro na rok 2023


Investičný plán pre zdroj financovania Plán obnovy a odolnosti

Zverejnená tabuľka zhodnotených projektov neobsahuje projekty týkajúce sa výstavby ci komplexných rekonštrukcií nemocníc vyššej kategórie (t.j. V. úroveň, IV. úroveň, III. úroveň) . V prípade týchto nemocníc, ktoré štát považuje za kľúčové v kontexte poskytovania nemocničnej zdravotnej starostlivosti, sa vláda Slovenskej republiky rozhodla prioritizovať ich na základe špecifickej metodiky zohľadňujúcej strategické rozhodnutia. Táto metodika zdôrazňuje medicínsku potrebu investícií do kľúčovej infraštruktúry a je prehľadne popísaná v nižšie spomenutom uznesení vlády. Výsledkom tohto špeciálneho hodnotenia je určenie projektov na realizáciu v rámci Plánu obnovy a odolnosti ako aj popis tejto metodiky, ktoré sú súčasťou uznesenia vlády číslo 441/2022 zo dňa 1.7.2022.

 

Hodnotenie_POO_Webove_Sidlo_bez_OU.pdf Investičný plán pre zdroj financovania Plán obnovy a odolnosti na roky 2022 až 2027

Logá Plán obnovy a odolnosti