Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania » Zdravotnícky záchranár

Technické špecifikácie pre ultrasonografy

​​​​

Primárne pre obstarávanie USG Univerzitnou nemocnicou v Bratislave bolo na IZP prichystaných šesť kategórií prístrojov aj s relevantnými sondami. Výsledným špecifikáciám predchádzali početné stretnutia s lekármi a zisťovania ich potrieb, ktoré museli byť v zhode s trhovou ponukou. Zároveň sme museli dbať na to, aby ani jeden parameter nespôsobil diskriminačné preferovanie jedného dodávateľa pred ostatnými a aby boli vytvorené podmienky pre zapojenie sa do súťaže pre čo najviac značiek. Pri každej kategórii je uvedená optimálna odbornosť a úroveň využitia pre čo najširší záber typov vyšetrení (zatiaľ okrem oftalmológie a neurochirurgie). Veríme, že takto pripravené znenie je plne kopírovateľné pre ďalšie nákupy.

V prípade záujmu dovysvetlenia sa prosím obráťte na nás mailom na michaela.laktisova@health.gov.sk alebo martin.smatana@health.gov.sk