Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy » Medzinárodné projekty EU4Health

Tretí program v oblasti zdravia 2014 -2020

Tretí program v oblasti zdravia pre roky 2014 – 2020, ktorý bol prijatý Európskym parlamentom a Radou na základe návrhu Európskej komisie, vstúpil do platnosti 22. marca 2014. Rozpočet vyčlenený na program v rokoch 2014 – 2021 je celkovo 449,4 milióna Eur.

Program vznikol ako reakcia na nasledovné celospoločenské výzvy:

  • Narastajúca náročnosť demografického kontextu, ktorá spôsobuje hrozbu pre udržateľnosť zdravotníckych systémov
  • Krehkosť ekonomík, ktoré sú v štádiu obnovy, čo v konečnom dôsledku obmedzuje zdroje investované do zdravotníctva
  • Narastajúca nerovnosť v systémoch zdravotníctva medzi členmi EÚ a tiež vnútri štátov
  • Narastajúci výskyt chronických ochorení

Ciele programu :

  1. Zlepšiť zdravotný stav obyvateľov EÚ a zredukovať nerovnosti v zdravotnej starostlivosti
  2. Posilniť inovácie v zdravotníctve a zlepšiť udržateľnosť zdravotníckych systémov
  3. Sústrediť sa na oblasti, ktoré riešia aktuálne plošné problémy zdravotníctva v EÚ
  4. Podporovať a posilňovať spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ

Podrobnejšie informácie môžete nájsť na tomto linku.