Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania » Iný zdravotnícky pracovník

Fyzik a laboratórny diagnostik

Bližšie informácie o možnostiach získania požadovaného vzdelania v ďalších vyššie uvedených študijných odboroch pre iného zdravotníckeho pracovníka môžete získať na stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo na stránkach jednotlivých vysokých škôl.