Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania

Iný zdravotnícky pracovník

Na výkon odborných pracovných činností iného zdravotníckeho pracovníka, ak ide o povolania, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik, a laboratórny diagnostik sa požaduje získanie osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka a

získanie vysokoškolského vzdelania II. stupňa v magisterskom alebo inžinierskom študijnom programe v nasledovných študijných odboroch

logopédia,
psychológia,
liečebná pedagogika,
fyzika,
fyzikálne inžinierstvo,
biomedicínske inžinierstvo neučiteľského smeru,
chémia,
biochémia,
biológia,