Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Stredné zdravotnícke školy v SR » Štátny vzdelávací program

Falling Walls Lab Slovakia 2020

01.10.2020: Falling Walls Lab Slovakia 2020 (FWLS 2020). Tento rok sa pre pandémiu COVID-19 uskutočnilo národné kolo výlučne v online priestore. Falling Walls Lab reprezentuje interdisciplinárny formát celosvetovej súťaže určenej pre výnimočné talenty, ktorá je príležitosťou pre mladých excelentných vedcov a odborníkov predstaviť svoje inovatívne myšlienky, výskumné projekty i sociálne iniciatívy z rozličných oblastí spoločenského života. Členmi medzinárodnej poroty boli aj významní vedci svetovej úrovne a zároveň členovia bývalej Vedeckej rady MZ SR: prof. Martina Muckenthaler (Univerzita Heidelberg, Nemecko), prof. Max Gassmann (Univerzita Zürich, Švajčiarsko) a prof. Peter Zvara (Univerzita Južného Dánska, Dánsko). Ich účasť bola veľmi pozitívne hodnotená nielen členmi vedeckého výboru FWLS, ale aj mladými vedcami, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili. Súťažiaci si uvedomili, že ich príspevky sú hodnotené na výnimočnej úrovni medzinárodnou porotou s dvomi akademikmi Leopoldiny (svetovo prestížnej „Nemeckej národnej akadémie vied“) a tromi akademikmi „Učenej spoločnosti Slovenska“: Prof. RNDr. Silviou Pastorekovou, DrSc., Prof. RNDr. Petrom Moczom, DrSc., Prof. RNDr. Vladimírom Bužekom, DrSc. a doc. PhDr. Marianom Holienkom, PhD. (Univerzita Komenského Bratislava).
Víťazom podujatia je Michal Takáč (Technická univerzita Košice) s projektom Breaking the wall of learning mathematics, na druhom mieste sa umiestnila Dr. Klaudia Kyselicová (Univerzita Komenského v Bratislave) s projektom Relationship between fingerprints and autistic disorders, na treťom mieste sa umiestnil Dr. Matej Baláž (SAV) s projektom Innovative solutions in mechanochemistry.

Víťazovi, ktorý bude reprezentovať Slovensko na celosvetovom finále v Berlíne v novembri 2020 držíme palce!