Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania » Iný zdravotnícky pracovník

Logopéd

Podrobnejšie informácie o vysokoškolskom štúdiu v študijných odboroch, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika a logopédia môžete získať na Pedagogickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave