Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

Zoznam samosprávnych krajov – kontakty ako pomoc pre rezidentov pri zabezpečovaní všeobecných ambulancii po skončení špecializačného štúdia

ba.gif
Bratislavský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva
MUDr. Tomáš Szalay, PhD.
riaditeľ
Sabinovská 16. 820 05 Bratislava
+421 2/4826 4903, +421 2/4826 4902

tt.gif
Trnavský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva
PhDr. Lucia Šmidovičová, MPH
riaditeľka odboru zdravotníctva
Starohájska 10, 917 01 Trnava
+421 33/555 9440, +421 908 725 028

tn.gif
Trenčiansky samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci
PhDr. Elena Štefíková, MPH
vedúca odboru
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
+421 32/6555 152 +421901 918 183

nr.gif
Nitriansky samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva
Ing. Beáta Šedíková
vedúca odboru zdravotníctva
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
+421 37/6922 924
beata.sedikova@unsk.sk

za.gif
Žilinský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva
PhDr. Silvia Pekarčíková
riaditeľka odboru
Komenského 48, 011 09 Žilina
+ 421 41/5032 113 +421918 829 864

bb.gif
Banskobystrický samosprávny kraj
Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva
Ing. Martin Caudt
vedúci oddelenia zdravotníctva
SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
+ 421 48/4325 546
martin.caudt@bbsk.sk
https://www.bbsk.sk/Aktuality.aspx?eventid=a570cec5-a301-4a48-ac45-1f74ef152e0c&actiongroupid=2311&title=Aktuality&css= blue-box#dnn_ctr3229_ModuleContent

pr.gif
Prešovský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva
Mgr. Zuzana Sabolová
vedúca odboru - poverená
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
+ 421 51/7081 631, +421 918 409 794
zuzana.sabolova@vucpo.sk, zdravotnictvo@vucpo.sk
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-zdravotnictva/
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-zdravotnictva/uzitocne-odkazy/uzitocneodkazy-v-oblasti-zdravotnictva.html

ke.gif
Košický samosprávny kraj
Oddelenie zdravotníctva
JUDr. Vladimír Jelinek
vedúci oddelenia
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
+ 421 55/7268 406
vladimir.jelinek@vucke.sk
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo/zdravotna-starostlivost