Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

Zoznam samosprávnych krajov – kontakty ako pomoc pre rezidentov pri zabezpečovaní všeobecných ambulancii po skončení špecializačného štúdia

ba.gif
Bratislavský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva
JUDr. Ing. Jana Ježíková
riaditeľka
Sabinovská 16. 820 05 Bratislava
+421 2/4826 4903, +421 2/4826 4902
iveta.chrenkova@region-bsk.sk
jana.jezikova@region-bsk.sk
http://www.region-bsk.sk/zdravotnictvo-a-humanna-farmacia.aspx

tt.gif
Trnavský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva
PhDr. Lucia Šmidovičová, MPH
riaditeľka odboru zdravotníctva - poverená
Starohájska 10, 917 01 Trnava
+421 33/555 9440, +421 908 725 028
lucia.smidovicova@trnava-vuc.sk
https://www.trnava-vuc.sk/sk/menu-vlavo-zdravotnictvo

tn.gif
Trenčiansky samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci
PhDr. Elena Štefíková, MPH
vedúca odboru
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
+421 32/6555 152 +421901 918 183
elena.stefikova@tsk.sk
https://www.tsk.sk/zdravotnictvo.html?page_id=114

nr.gif
Nitriansky samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva
Ing. Beáta Šedíková
vedúca odboru zdravotníctva
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
+421 37/6922 924
beata.sedikova@unsk.sk
https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/odbor-zdravotnictva?page=2

za.gif
Žilinský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva
PhDr. Silvia Pekarčíková
riaditeľka odboru
Komenského 48, 011 09 Žilina
+ 421 41/5032 113 +421918 829 864
silvia.pekarcikova@zilinskazupa.sk

http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-zdravotnictva/volny-obvod-zsk/

bb.gif
Banskobystrický samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva
Mgr. Denisa Nincová
riaditeľka odboru sociál. služieb a zdravotníctva
SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
+ 421 48/4325 546
denisa.nincova@bbsk.sk
https://www.bbsk.sk/Úrad/OrganizačnéjednotkyÚraduBBSK/Oddeleniezdravotníctva.aspx?eventid=a570cec5-a301-4a48-ac45-1f74ef152e0c&actiongroupid=2311&title=Aktuality&css= bluebox#dnn_ctr2618_ModuleContent

pr.gif
Prešovský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA
vedúci odboru
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
+ 421 51/7081 631, +421 917 397 715
Lydia.Budzinakova@vucpo.sk
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-zdravotnictva/uzitocne-odkazy/uzitocneodkazy-v-oblasti-zdravotnictva.html

ke.gif
Košický samosprávny kraj
Oddelenie zdravotníctva
Ing. Daniela Fürstenzellerová, MBA
vedúca oddelenia zdravotníctva
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
+ 421 55/7268 406
daniela.furstenzellerova@vucke.sk
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo/zdravotna-starostlivost