Tlačiť Späť

Domov » Informácie sekcie verejného obstarávania » Stretnutia so súkromným sektorom

Stretnutia so súkromným sektorom

Sekcia verejného obstarávania MZ SR na tejto karte od 22.11.2022 publikuje stretnutia so súkromným sektorom a tiež agendu týchto stretnutí. Publikované sú nie len uskutočnené stretnutia, ale aj plánované stretnutia. Z podstaty našej práce prichádzame do kontaktu so súkromným sektorom a nechceme, aby bol účel týchto stretnutí nesprávne vyložený ako nemorálne machinácie s verejnými prostriedkami. Prieskum trhu pred väčšími obstarávaniami je nutný pre ich úspech, férové a otvorené stretnutia sú prostriedkom k tomuto cieľu. Privítame teda aj iniciatívu od potenciálnych dodávateľov; ak máte pocit, že ste neboli oslovený v rámci istého projektu a ste názoru, že máte čo ponúknuť, prosím ozvite sa.
Stretnutia.xlsx Stretnutia.xlsx