Tlačiť Späť

Domov

Zoznam členov odborných pracovných skupín pre anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny liečiv

1. Odborná pracovná skupina A ( pre tráviaci systém a metabolizmus)

1. Predseda: Doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
2. Podpredseda:  MUDr. Marián Kaščák, CSc.
3. Člen: MUDr. Renáta Szépeová

2. Odborná pracovná skupina A10 (pre antidiabetiká)
1. Predseda: MUDr. Katarína Černá, MBA
2. Podpredseda: doc. MUDr. Zbyněk Schröner, PhD.​
3. Člen: MUDr. Barbora Zoboková

3. Odborná pracovná skupina B (pre krv a krvotvorné orgány)
1. MUDr. Ladislav Sopko, PhD., MPH
2. Podpredseda: Doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
3. MUDr. Emília Flochová, PhD.

4. Odborná pracovná skupina C (pre kardiovaskulárny systém)
1. Predseda: MUDr. Tibor Malacký
2. Podpredseda: MUDr. Ivar Vacula, PhD.
3. Člen: MUDr. Ivan Rybár

5. Odborná pracovná skupina D (pre dermatologiká)
1. Predseda: Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MPH
2. Podpredseda: MUDr. Barbora Gulanová
3. Člen:  MUDr. Janette Baloghová, PhD.

6. Odborná pracovná skupina G (pre urogenitálny trakt - gynekologiká a pohlavné hormóny)
1. Predseda:  prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
2. Podpredseda: MUDr. Pavol Janáč
3. Člen: Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

7. Odborná pracovná skupina G04 (pre urogenitálny trakt - urologiká)
1. Predseda: prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
2. Podpredseda: MUDr. Peter Kertes​
3. Člen: MUDr. Michal Korček

8. Odborná pracovná skupina H (pre systémové hormóny okrem pohlavných hormónov)
1. Predseda: prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
2. Podpredseda: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, FRCP, CSc.
3. Člen: MUDr. Peter Vaňuga

9. Odborná pracovná skupina J (pre antiinfektíva na systémové použitie a antiparazitiká)
1. Predseda: MUDr. Diana Vološinová, PhD.
2. Podpredseda: MUDr. Tomáš Koller, PhD.
3. Člen: MUDr. Klaudia Demová, PhD.

10. Odborná pracovná skupina J07 (pre vakcíny)
1. Predseda: Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
2. Podpredseda: MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
3. Člen: MUDr. Michaela Macháčová

11. Odborná pracovná skupina L01 (pre antineoplastiká a imunomodulátory)
1. Predseda: MUDr. Juraj Beniak​
2. Podpredseda: doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
3. Člen: MUDr. Branislav Bystrický

12. Odborná pracovná skupina L03 (pre imunostimulanciá, imunosupresory a antihistaminiká na systémové použitie)
1. Predseda: Prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.
2. Podpredseda: Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.​
3. Člen: MUDr. Klára Kossárová

13. Odborná pracovná skupina M (pre muskuloskeletárny systém)
1. Predseda:   MUDr. Soňa Tomková, PhD.
2. Podpredseda:
3. Člen: MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.

14. Odborná pracovná skupina M01 (pre antireumatiká a antiflogistiká)
1. Predseda:  doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
2. Podpredseda: doc. MUDR. Emőke Šteňová, PhD.
3. Člen: Prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.

15. Odborná pracovná skupina N01 (pre neurológiu)
1. Predseda: Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
2. Podpredseda: doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
3. Člen: doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

16. Odborná pracovná skupina N05 (pre psychiatriu)
1. Predseda: MUDr. Lívia Vavrušová PhD.
2. Podpredseda: MUDr. Jana Grešková
3.Člen:  MUDr. Ľubica Ferenčáková

17. Odborná pracovná skupina R (pre respiračný systém a antituberkulotiká)
1. Predseda: MUDr. Katarína Dostálová
2. Podpredseda: MUDr. Dušan Smolka, MPH
3. Člen: MUDr. Jozef Kubík

18. Odborná pracovná skupina S (pre otologiká, rinologiká a laringologiká)
1. Predseda: MUDr. Marián Sičák, PhD.
2. Podpredseda: doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.
3. Člen: MUDr. Zuzana Balcová

19. Odborná pracovná skupina S01 (pre oftalmologiká)
1. Predseda: MUDr. Jana Štefaničková, PhD.
2. Podpredseda: MUDr. Dana Tomčíková, PhD.
3. Člen: MUDr. Jozef Čmelo, PhD. MPH

20. Odborná pracovná skupina T (pre transplantológiu)
1. Predseda: Doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.
2. Podpredseda: MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.
3. Člen: MUDr. Zuzana Žilinská

21. Odborná pracovná skupina V (pre vária)
1. Predseda:
2. Podpredseda:​
3. Člen:

22. Odborná pracovná skupina V06 (pre parenterálnu výživu)
1. Predseda: MUDr. Mária Voleková, CSc.
2. Podpredseda: doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
3. Člen: MUDr. Juraj Krivuš

Odvolania členov odborných pracovných skupín pre anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny liečiv
Vzdanie sa funkcie členov odborných pracovných skupín pre anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny liečiv