Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania

Očný optik

Na výkon odborných pracovných činností v povolaní očný optik sa vyžaduje získanie úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore očný optik, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Strednej zdravotníckej škole v Bratislave, Záhradnícka 44
Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, Moyzesova 17