Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania

Ortopedický technik

Na výkon odborných pracovných činností v povolaní ortopedický technik sa vyžaduje získanie úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore ortopedický technik, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Strednej zdravotníckej škole v Bratislave, Záhradnícka 44