Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Stredné zdravotnícke školy v SR

Profilové predmety na prijímacie konanie na prijímacie skúšky na SZŠ

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky určilo podľa § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach na stredné školy.
 

 

Profilové predmety na prijímacie konanie na prijímacie skúšky na SZŠ pre školský rok 2024/2025.
Profilové predmety na prijímacie konanie na prijímacie skúšky na SZŠ pre školský rok 2024/2025 

Archív - Predmety na prijímacie konanie na SZŠ