Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

VÝUČBOVÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA


Kontaktné údaje v jednotlivých vzdelávacích ustanovizniach:


SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE
LEKÁRSKA FAKULTA

 

 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
LEKÁRSKA FAKULTA

 

 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE

 

  • Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti:
  • Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení – všeobecných ambulancií pre dospelých v rámci rezidentského štúdia:
  • Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení – všeobecných ambulancií pre deti a dorast v rámci rezidentského štúdia:
    https://www.jfmed.uniba.sk/studium/rezidentske-studium/

 

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
LEKÁRSKA FAKULTA

 

  • Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti:
  • Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení – všeobecných ambulancií pre dospelých v rámci rezidentského štúdia:
  • Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení – všeobecných ambulancií pre deti a dorast v rámci rezidentského štúdia:
    https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/studium-na-fakulte/dalsie-vzdelavanie/