Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

VÝUČBOVÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA


Kontaktné údaje v jednotlivých vzdelávacích ustanovizniach:


 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE

LEKÁRSKA FAKULTA

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

LEKÁRSKA FAKULTA

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE

  • Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti:
  • Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení – všeobecných ambulancií pre dospelých v rámci rezidentského štúdia:
  • Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení – všeobecných ambulancií pre deti a dorast v rámci rezidentského štúdia:
    https://www.jfmed.uniba.sk/studium/rezidentske-studium/

 

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

LEKÁRSKA FAKULTA