Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentské štúdium

VÝUČBOVÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

Kontaktné údaje v jednotlivých vzdelávacích ustanovizniach:

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE
LEKÁRSKA FAKULTA

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
LEKÁRSKA FAKULTA

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE

  • Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti:

  • Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení – všeobecných ambulancií pre dospelých v rámci rezidentského štúdia:

  • Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení – všeobecných ambulancií pre deti a dorast v rámci rezidentského štúdia:

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/rezidentske-studium/

 

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
LEKÁRSKA FAKULTA

  • Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti:

  • Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení – všeobecných ambulancií pre dospelých v rámci rezidentského štúdia:

  • Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení – všeobecných ambulancií pre deti a dorast v rámci rezidentského štúdia:

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/studium/specializacne-studium/rezidentske/