Tlačiť Späť

Domov

Technik pre zdravotnícke pomôcky

Technik pre zdravotnícke pomôcky Na výkon odborných pracovných činností ak ide o povolanie technik pre zdravotnícke pomôcky sa požaduje získanie vysokoškolského vzdelania I. stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore zdravotnícke a diagnostické pomôcky na:

Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave