Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania » Sestra

Informácie pre veriteľov zdravotníckych zariadení, ktoré podpísali Mandátnu zmluvu s Ministerstvom zdravotníctva SR