Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Stredné zdravotnícke školy v SR

Porady riaditeľov SZŠ

Trenčín 2010
Zaznam_z_rokovania_s_riaditelmi_SZS_20100615.rtf

 

 

Archív

Skalica 2008
Zaznam_z_rokovania_s_riaditelmi_SZS_20080626.rtf

 

 

Banská Bystrica 2007
Zaznam_rokovanie_s_riaditelmi_SZS_BB.rtf

 

 

Žilina 2006
Zaznam_rokovanie_s_riaditelmi_SZS_Zilina.trf