Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania » Sestra

Zoznam zdravotníckych zariadení

V súlade s Koncepciou oddlžovania zdravotníckych zariadení a uznesením vlády SR č. 425/2017 možno režim oddlžovania uplatniť pre tie zdravotnícke zariadenia, ktoré vykazovali k 31.12.2016 záväzky po lehote ich splatnosti. Možnosť zapojiť sa do mechanizmu oddlžovania za podmienok definovaných vo vládou schválenej koncepcii majú všetky nemocnice pôsobiace v Slovenskej republike bez ohľadu na ich právnu formu či vlastníctvo, pričom nemocnicami sa pre tento účel rozumejú:

a) všeobecné nemocnice, ktorým podľa § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon“) vydal povolenie na prevádzkovanie samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy alebo

b) špecializované nemocnice, ktorým podľa zákona vydalo povolenie na prevádzkovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

V zozname sú uvedené všetky subjekty ktoré môžu byť v súlade s Koncepciou oddlžované. Uvedenie zdravotníckeho zariadenia v zozname automaticky neznamená že sa ho bude režim oddlžovania týkať, keďže nemusí evidovať žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Tiež predpokladom zapojenia sa do režimu oddlžovania je akceptácia podmienok uvedených v Koncepcii a súvisiacich právnych dokumentov zo strany konkrétneho zdravotníckeho zariadenia.

 

Zoznam nemocníc

č. IČO Obchodné meno právnickej osoby Názov zariadenia ulica mesto PSČ
1 165271 Národný ústav reumatických chorôb Národný ústav reumatických chorôb, špecializovaná nemocnica, Piešťany NÁBR. I. KRASKU 4 PIEŠŤANY 92112
2 165336 Národný onkologický ústav v Bratislave Národný onkologický ústav, špecializovaná nemocnica, Bratislava KLENOVÁ 1 BRATISLAVA 83310
3 165549 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, všeobecná nemocnica NÁM. LUDVIKA SVOBODU 1 B. BYSTRICA 97517
4 227811 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, špecializovaná nemocnica Vyšné Hágy 1 VYSOKÉ TATRY 05984
5 365327 Univerzitná nemocnica Martin Univerzitná nemocnica Martin, všeobecná nemocnica KOLLÁROVA 2 MARTIN 03659
6 518140 Národné rehabilitačné centrum Národné rehabilitačné centrum, špecializovaná nemocnica, Kováčová A. SLÁDKOVIČA 1 KOVÁČOVÁ 96237
7 606707 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice, všeobecná nemocnica RASTISLAVOVA 43 KOŠICE 04190
8 606715 Detská fakultná nemocnica Košice Detská fakultná nemocnica Košice, špecializovaná nemocnica TRIEDA SNP 1 KOŠICE 04011
9 606987 Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica Psychiatrická nemocnica, špecializovaná nemocnica, Kremnica Ulica Československej armády 234/139 Kremnica 96701
10 607231 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, špecializovaná nemocnica, Bratislava LIMBOVÁ 1 BRATISLAVA 83340
11 607266 Psychiatrická nemocnica Hronovce Psychiatrická nemocnica, špecializovaná nemocnica, Hronovce ul. Dr. Zelenyáka 65 Hronovce 93561
12 607274 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica, špecializovaná nemocnica, Veľké Zálužie Rínok 334 Veľké Zálužie 95135
13 610381 Fakultná nemocnica Trnava Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11, všeobecná nemocnica ULICA ANDREJA ŽARNOVA 11 TRNAVA 91775
14 610411 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, všeobecná nemocnica Nemocničná 986 Považská Bystrica 01726
15 610470 Fakultná nemocnica Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín, všeobecná nemocnica LEGIONÁRSKA 28 TRENČÍN 91171
16 610577 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, všeobecná nemocnica JÁNA HOLLÉHO 14 PREŠOV 08181
17 610721 Nemocnica s poliklinikou Myjava Nemocnica s poliklinikou Myjava, všeobecná nemocnica Staromyjavská č. 59 Myjava 90701
18 634891 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, všeobecná nemocnica ul. Mieru 549/16 Trstená 02801
19 634905 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín, všeobecná nemocnica ul. Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín 02614
20 738301 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, špecializovaná nemocnica, Trenčín Súdna 15 Trenčín 91196
21 17335469 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, všeobecná nemocnica ul. Palárikova 2311 Čadca 02216
22 17335795 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, všeobecná nemocnica Nemocničná 2 Bojnice 97201
23 17335825 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, všeobecná nemocnica VOJTECHA SPANYOLA 43 ŽILINA 01207
24 17336007 Fakultná nemocnica Nitra Fakultná nemocnica Nitra, všeobecná nemocnica ŠPITÁLSKA 6/588 NITRA 95001
25 17336112 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou, všeobecná nemocnica, Nové Zámky SLOVENSKÁ 11 N. ZÁMKY 94001
26 17336163 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, všeobecná nemocnica Palúčanská 25 Liptovský Mikuláš 03123
27 17336201 Centrum pre liečbu drogových závislostí Centrum pre liečbu drogových závislostí, špecializovaná nemocnica, Bratislava Hraničná 2 Bratislava 82105
28 30801397 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, špecializovaná nemocnica Malacká cesta 63 Pezinok 90218
29 31256911 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o., špecializovaná nemocnica Strojárska 13 KOŠICE 04001
30 31386563 Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o., všeobecná nemocnica, Bratislava NÁM.SNP 10 BRATISLAVA 81465
31 31716857 MINERAL-SLOVAKIA, s.r.o. MINERAL-SLOVAKIA, s.r.o., špecializovaná nemocnica, Prešov Marka Čulena 27 Prešov 08001
32 31813861 Univerzitná nemocnica Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava - všeobecná nemocnica Ružinov Ružinovská 4810/6 Bratislava 82101
33 31813861 Univerzitná nemocnica Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava - všeobecná nemocnica akad. L. Dérera Limbová 5 Bratislava 83305
34 31813861 Univerzitná nemocnica Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava - všeobecná nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11 Bratislava 85107
35 31813861 Univerzitná nemocnica Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava - všeobecná nemocnica Staré Mesto Mickiewiczova 13 Bratislava 81369
36 31813861 Univerzitná nemocnica Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava - špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice Krajinská 91 Bratislava 82556
37 31908969 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., všeobecná nemocnica Banisko 1 Brezno 97742
38 31908977 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., všeobecná nemocnica, Veľký Krtíš Nemocničná 1 Veľký Krtíš 99001
39 31936415 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica, všeobecná nemocnica, Ružomberok, ul. Gen. Miloša Vesela GEN. MILOŠA VESELA 21 RUŽOMBEROK 03401
40 35562340 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, špecializovaná nemocnica, Košice RASTISLAVOVA 43 KOŠICE 04253
41 35563737 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice, špecializovaná nemocnica SKLADNÁ 2 KOŠICE 04001
42 35581000 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., špecializovaná nemocnica STRÁŇANY MICHALOVCE 07101
43 35582391 Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Regionálna nemocnica Sobrance, n.o., špecializovaná nemocnica MIERU 12 SOBRANCE 07301
44 35681462 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., špecializovaná nemocnica, Bratislava HEYDUKOVA 10 BRATISLAVA 81250
45 35768568 NOVAPHARM, s.r.o. NOVAPHARM, s.r.o., Ústav zdravotnej starostlivosti, špecializovaná nemocnica, Bratislava ul.Šancová 110 Bratislava 83104
46 35840595 TETIS, s.r.o. TETIS, s.r.o., špecializovaná nemocnica, Dunajská Lužná Lipnická 56 Dunajská Lužná 90042
47 35865679 Nemocničná a.s. Nemocničná a.s., všeobecná nemocnica, Malacky Duklianskych hrdinov 34 Malacky 90122
48 35873272 clinica orthopedica, s.r.o. clinica orthopedica, s.r.o., špecializovaná nemocnica, Bratislava Pri Starej Prachárni 14 Bratislava 83104
49 35960884 Svet zdravia, a.s. Svet zdravia, a.s., všeobecná nemocnica, Rimavská Sobota Šrobárova 1 Rimavská Sobota 97901
50 35960884 Svet zdravia, a.s. Svet zdravia, a.s., všeobecná nemocnica, Žiar nad Hronom Sládkovičova 11 Žiar nad Hronom 96501
51 35960884 Svet zdravia, a.s. Svet zdravia, a.s., všeobecná nemocnica, Banská Štiavnica Bratská 17 Banská Štiavnica 96901
52 35971126 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., špecializovaná nemocnica, Bratislava POD KRÁSNOU HÔRKOU 1 BRATISLAVA 83101
53 30846919 Detské kardiocentrum SR Bratislava Špecializovaná nemocnica, Limbová, Bratislava-Nové Mesto Limbová 1 Bratislava 83352
54 36055271 Gynpor s.r.o. Gynpor s.r.o., všeobecná nemocnica, Sliač ul. SNP 9 Sliač 96231
55 36077739 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o., špecializovaná nemocnica Záhradnícka 42 Bratislava 82108
56 36084221 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Nemocnica Alexandra Wintera n.o., všeobecná nemocnica, Piešťany Winterova č. 66 Piešťany 92163
57 36119369 NsP Nové Mesto nad Váhom, n.o. Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o., špecializovaná nemocnica Štefánikova 1 Nové Mesto nad Váhom 91501
58 36119385 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o., všeobecná nemocnica Štúrova 3 Ilava 01901
59 36167908 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, všeobecná nemocnica Sv. Jakuba 21 Bardejov 08501
60 36167991 Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o. Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o., špecializovaná nemocnica, Vysoké Tatry VYSOKÉ TATRY VYSOKÉ TATRY 05954
61 36168165 Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica (AGEL SK, a.s.) Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, všeobecná nemocnica LÚČNA 57 KOŠICE 04015
62 36182672 Nemocnica Krompachy spol. s r.o. (AGEL SK, a.s.) Nemocnica Krompachy spol. s r.o., všeobecná nemocnica BANÍCKA ŠTVRŤ 1 KROMPACHY 05342
63 36245895 FMC - dialyzačné služby, s.r.o. FMC - dialyzačné služby, s.r.o., Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius, špecializovaná nemocnica, Košice Trieda SNP 457/1 Košice - Západ 04011
64 36339865 NEMOCNICA Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o. (AGEL SK, a.s.) NEMOCNICA Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o., všeobecná nemocnica Ulica SNP 26 Handlová 97251
65 36348015 NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o. (AGEL SK, a.s.) NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o., všeobecná nemocnica Hviezdoslavova 23/3 Bánovce nad Bebravou 95701
66 36481793 M.V.Medicínske centrum spol. s r.o. M.V.Medicínske centrum spol. s r.o., všeobecná nemocnica, Prešov Hollého 14 Prešov 08001
67 36509108 Nemocnica Snina, s.r.o. Nemocnica Snina, s.r.o., všeobecná nemocnica Sládkovičova 300/3 Snina 06901
68 36513458 Nemocnica Poprad, a. s. Nemocnica Poprad, a. s., všeobecná nemocnica Banícka 803/28 POPRAD 05845
69 36514969 ORL HUMENNÉ, s.r.o. ORL HUMENNÉ, s.r.o., špecializovaná nemocnica Gaštanová 2883/69 Humenné 06601
70 36524921 Hospitale, s.r.o. Hospitale, s.r.o., všeobecná nemocnica, Šahy B. Bartóka 11 Šahy 93601
71 36562882 KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o. KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o., špecializovaná nemocnica Špitálska 1 NITRA 94901
72 36582433 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. (Svet zdravia, a.s.) Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., všeobecná nemocnica MASARYKOVA 9 KOŠICE 04001
73 36594849 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. (AGEL SK, a.s.) Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., všeobecná nemocnica Probstnerova cesta 2/3082 Levoča 05401
74 36597341 Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. (Svet zdravia, a.s.) Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., všeobecná nemocnica Špitálska 1 Rožňava 04801
75 36597350 Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. (Svet zdravia, a.s.) Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., všeobecná nemocnica ul. JÁNSKEHO 1 SPIŠSKÁ NOVÁ VES 05201
76 36597376 Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. (Svet zdravia, a.s.) Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., všeobecná nemocnica SNP 1079/76 Trebišov 07501
77 36601284 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., špecializovaná nemocnica, Košice ONDAVSKÁ 8 KOŠICE 04011
78 36603350 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s., špecializovaná nemocnica, Košice RASTISLAVOVA 43 KOŠICE 04191
79 36626406 OFTAL s.r.o. OFTAL s.r.o., špecializovaná nemocnica, Zvolen Kuzmányho nábrežie 28 Zvolen 96001
80 36644331 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., špecializovaná nemocnica, Banská Bystrica Cesta k nemocnici 1 B. BYSTRICA 97401
81 36680478 SI Medical, s.r.o. SI Medical, s.r.o., všeobecná nemocnica, Bratislava Tematínska 5/A Bratislava 85105
82 36713422 GPN s.r.o. GPN s.r.o., špecializovaná nemocnica, Bratislava Ružinovská 10 Bratislava 82101
83 37886304 Sanatórium Dr. GUHRA n.o. Sanatórium Dr. GUHRA n.o., špecializovaná nemocnica, Vysoké Tatry Tatranská Polianka TATRANSKÁ POLIANKA 05982
84 37886436 Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., všeobecná nemocnica Huncovská 42 Kežmarok 06001
85 37886479 Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. vysokošpecializovaný odborný ústav Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. vysokošpecializovaný odborný ústav, špecializovaná nemocnica, Vysoké Tatry VYSOKÉ TATRY VYSOKÉ TATRY 05981
86 37886851 Ľubovnianska nemocnica, n. o. Ľubovnianska nemocnica, n. o., všeobecná nemocnica, Stará Ľubovňa Obrancov mieru 3 Stará Ľubovňa 06401
87 37954571 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., všeobecná nemocnica Námestie republiky 15 Lučenec 98439
88 37954920 Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o., špecializovaná nemocnica, Muráň Predná Hora 126 Muráň 04901
89 37957651 Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica, špecializovaná nemocnica Cesta k nemocnici 55 Banská Bystrica 97401
90 37957937 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, všeobecná nemocnica NÁM. LUDVIKA SVOBODU 4 B. BYSTRICA 97401
91 37970933 FORLIFE n.o. (AGEL SK, a.s.) FORLIFE n.o., všeobecná nemocnica, Komárno Mederčská č. 39 Komárno 94575
92 37971832 Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o., špecializovaná nemocnica, Nitra Kláštorská ul.č.134 Nitra 94988
93 37983687 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o., špecializovaná nemocnica, Ľubochňa ĽUBOCHŇA 144 ĽUBOCHŇA 03491
94 44184425 ZELENÝ SEN, s. r. o. ZELENÝ SEN, s. r. o., všeobecná nemocnica, Banská Bystrica Partizánska cesta 580/19 B. BYSTRICA 97401
95 44444761 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., všeobecná nemocnica Koreszkova 7 Skalica 90982
96 44452519 Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. (Svet zdravia, a.s.) Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., všeobecná nemocnica Hodská č. 373/38 Galanta 92422
97 44455356 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. (Svet zdravia, a.s.) Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s., všeobecná nemocnica Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda 92901
98 44570783 Nemocnica svätého Michala, a. s. Nemocnica svätého Michala, a. s., špecializovaná nemocnica, Bratislava Cintorínska 2366/12 Bratislava 81108
99 44927380 Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. (Svet zdravia, a.s.) Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., všeobecná nemocnica ul. ŠPITÁLSKA 2 MICHALOVCE 07101
100 45594929 Nemocnica Zvolen a. s. (AGEL SK, a.s.) Nemocnica Zvolen a. s., všeobecná nemocnica, Zvolen Kuzmányho nábrežie 28 Zvolen 96001
101 45725381 AGEL Clinic s.r.o. A-KLINIK BRATISLAVA s.r.o., špecializovaná nemocnica, Bratislava Jelačičová 8 Bratislava 82108
102 45732205 Nemocnice s poliklinikami n.o. (AGEL SK, a.s.) Nemocnice s poliklinikami n.o. - všeobecná nemocnica Levice SNP 19 Levice 93401
103 46458581 Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. (Svet zdravia, a.s.) Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova, Topoľčany Pavlovova 17 Topoľčany 95520
104 45736316 Nemocnica na okraji mesta, n.o. (Svet zdravia, a.s.) Nemocnica na okraji mesta, n.o., všeobecná nemocnica, Partizánske Nová nemocnica 511 Partizánske 95801
105 45736324 Nemocnica s poliklinikou, n. o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, všeobecná nemocnica Litovelská 25 Revúca 05001
106 45736987 GEMERCLINIC, n.o. GEMERCLINIC, n.o., všeobecná nemocnica, Hnúšťa Jesenského 102 Hnúšťa 98101
107 45737967 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, všeobecná nemocnica NEMOCNIČNÁ 8 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 07701
108 45964173 Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica a. s. (Svet zdravia, a.s.) Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a. s., špecializovaná nemocnica, Banská Bystrica Tibora Andrašovana 46 Banská Bystrica 97401
109 46723901 UVEA KLINIKA, s.r.o. UVEA KLINIKA, s.r.o., špecializovaná nemocnica, Martin Zelená 1A Martin 03601
110 47249021 Vranovská nemocnica, a.s. (Svet zdravia, a.s.) Vranovská nemocnica, a.s., všeobecná nemocnica, Vranov nad Topľou M.R. Štefánika 187/177B Vranov nad Topľou 09301
111 47249048 Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. (Svet zdravia, a.s.) Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s., všeobecná nemocnica Nemocničná 7 Humenné 06601
112 47249099 Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. (Svet zdravia, a.s.) Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s., všeobecná nemocnica MUDr. Pribulu 412/4 Svidník 08901
113 50433946 Nemocnica Zlaté Moravce a.s. (AGEL SK, a.s) Nemocnica Zlaté Moravce a.s. Bernolákova 4 Zlaté Moravce 95301

*Nemocnicami sa pre tento účel rozumejú

a) všeobecné nemocnice, ktorým podľa § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon“) vydal povolenie na prevádzkovanie samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy alebo
b) špecializované nemocnice, ktorým podľa zákona vydalo povolenie na prevádzkovanie Ministerstvo zdravotníctva.
Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení sa pod pojmom nemocnica rozumie zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe, ktorej zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti spojené s predpokladaným pobytom na lôžku v zdravotníckom zariadení presahujúcim 24 hodín. V nemocnici sa spravidla prevádzkuje aj ambulantné zdravotnícke zariadenie a nemocničná lekáreň.
Všeobecná nemocnica je určená na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v rôznych špecializačných odboroch.
Špecializovaná nemocnica je určená na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti prevažne v jednom špecializačnom odbore alebo aj v špecializačných odboroch s ním súvisiacich.
Špecializovaná nemocnica, ktorou je centrum pre liečbu drogových závislostí, je určená na poskytovanie dlhodobo programovanej špecializovanej zdravotnej starostlivosti osobe, ktorá je závislá od psychoaktívnej látky, zameranej na zlepšenie jej zdravotného stavu, kvality života a na jej integráciu do spoločnosti.
Špecializovaná nemocnica Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky je určená na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti osobe, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

V zozname sú uvedené iba nemocnice, nenachádzajú sa v ňom žiadne iné zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti ako napríklad kúpele, liečebňa, hospic a pod.

V zozname sú uvedené všetky subjekty ktoré môžu byť v súlade s Koncepciou oddlžované. Uvedenie zdravotníckeho zariadenia v zozname automaticky neznamená že sa ho bude režim oddlžovania týkať, keďže nemusí evidovať žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Tiež predpokladom zapojenia sa do režimu oddlžovania je akceptácia podmienok uvedených v Koncepcii a súvisiacich právnych dokumentov zo strany konkrétneho zdravotníckeho zariadenia.