Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií

Výročné správy AK MZ SR

​Podľa Čl. III odsek 7 písmeno b) štatútu Akreditačnej komisie MZ SR predseda akreditačnej komisie vždy k 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka predkladá ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky výročnú správu o činnosti Akreditačnej komisie a jej pracovných skupín, ktorú možno po jej schválení ministrom celú alebo jej časť uverejniť na internetovej stránke MZ SR. 

Výročná správa o činnosti Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov za rok 2023

Výročná správa o činnosti Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov za rok 2022

Výročná správa o činnosti Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov za rok 2021

Výročná správa o činnosti Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov za rok 2018

Výročná správa o činnosti Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov za rok 2017

Výročná správa o činnosti Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov za rok 2016

Výročná správa o činnosti Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov za rok 2015

Výročná správa o činnosti Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov za rok 2014

Výročná správa o činnosti Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov za rok 2013

Výročná správa o činnosti Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov za rok 2012

Výročná správa o činnosti Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov za rok 2011Archív

Výročná správa 2010

vyrocna-sprava-2010.rtf 

(RTF,59 kB)
Správa o činnosti AK MZSR

Materiál na stiahnutie 

(RTF,185 kB)

 

2008

Materiál na stiahnutie 

(RTF,36 kB)
2007

Materiál na stiahnutie 

(RTF,42 kB)
2006

Materiál na stiahnutie 

(RTF,32 kB)
2005

Materiál na stiahnutie 

(RTF,47 kB)
2004

Materiál na stiahnutie 

(RTF,34 kB)

​